Udvikling af naturfagslæreres professionelle identitet gennem lærerstartsforløb

Project Details

Description

Formålet er at undersøge og følge de naturfagsspecifikke lærerstartsforløb som etableres i NAFA, på alle seks professionshøjskoler. Det undersøges hvordan de nyuddannede naturfagslæreres etablering og fastholdelse i professionen understøttes, med særligt blik på udvikling af deres professionelle identitet som naturfagslærere.
Med baggrund i en generering af både kvantitative og kvalitative data herom er målet at bidrage med dybtgående beskrivelser og analyser af lærerstartsforløbenes mulige betydning i (den komplekse) udvikling af professionel identitet som ny naturfagslærer. Genstandsfeltet er således nyuddannede naturfagslæreres etablering i praksis og deres udvikling af professionel identitet.
Forskningsspørgsmål:
Hvordan oplever de nyuddannede naturfagslærere NAFA-initierede lærerstartstiltag i relation til deres udvikling af professionel identitet og vedholdenhed i arbejdet som naturfagslærer, og hvilke udfordringer og mulighedsrum fremhæver de i forhold til at etablere sig i professionen som naturfaglærer?
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/27

Collaborative partners

  • University College South Denmark
  • VIA University College (lead)
  • University College Absalon
  • UCL University College
  • University College Copenhagen
  • University College of Nothern Denmark

Keywords

  • learning, educational science and teaching