Udvikling af nye innovative retter med Tempeh

Project Details

Description

I samarbejde med virksomheden Contempehrary udvikles der retter, hvor nordisk tempeh indgår. Der arbejdes ud fra et helhedssyn med spisekvalitet, forbrugergrupper, ernæring og emballage
Short titleNordisk Tempeh
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2028/02/21

Collaborative partners

  • Contempehrary
  • University College Absalon (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.