udvikling af peer to peer mindfulness og afspænding

Project Details

Description

Studerende på psykomotorikuddannelsen tilbyder et forløb på 5 gange i mindfulness for studerende på henholdsvis Campus Carlsberg og i Sigurdsgade. Forløbet er udviklet, afholdt med supervision til de studerende, som har undervist. Projektet er udviklet af Tanja Thingaard Andersen, Linda Carstensen og Ingrid Arild Jensen

Layman's description

stresshåndtering via afspænding og mindfulness

Key findings

meget stor tilfredshed blandt de deltagende studerende
Short titlemindfulness
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2031/01/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.