Udvikling af undervisningskoncept og materialer til Holstebro Museum

Project Details

Description

I samarbejde med Holstebro Museer udvikles et stedbaseret undervisningskoncept og et didaktisk design, der kommer til at ligge til grund for flere undervisningsforløb til folkeskolen. Projektet starter med et pilotforløb i efteråret 2018, og foldes ud i 2019.
Short titleMuseumsundervisning
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1830/06/20

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.