Udvikling af undervisningsmateriale om brug af data i professionsudøvelsen – cases fra den kommunale sundheds- og ældresektor

Project Details

Description

Formålet med projektet er at imødekomme behovet for kompetenceudvikling blandt kommunale ledere og medarbejdere, der arbejder med data på det borgernære driftsniveau. Københavns Professionshøjskole (KP) og IT-Universitetet i København (ITU), samarbejder om at udarbejde undervisningsmateriale, der er rettet mod at udvikle kompetencer til at anvende data på måder, der understøtter det professionelle arbejde. Materialet skal indgå i undervisningsforløb på KP’s videreuddannelser, hvor en betydelig del af de studerende er kommunalt ansatte ledere og medarbejdere, og ITU’s kandidatuddannelse.

Den didaktiske tilgang i materialet bygger på casebaseret undervisning, hvor de studerende fortager problem- og løsningsbaserede analyser af virkelighedstro problemstillinger fra praksis i kommunale forvaltninger.
Der udvikles dybdegående undervisningscases på baggrund af empiriske studier af databrug på ældre- og sundhedsområdet, der inddrager såvel lokale institutionsledere og professionsudøvere i analyser af, hvordan data bliver produceret, anvendt og i sidste ende påvirker professionsudøvelsen. Empiri til undervisningscases tager afsæt i to konkrete nedslag i Hvidovre Kommunes Sundhedscenter; et omhandlende sygeplejerskers arbejde med brug af data for diabetespatienter samt et om indsamling af data på demensområdet.

Layman's description

Vi vil med projektet undersøge, hvordan kommuner arbejder med data for at udvikle velfærdsydelser inden for ældre- og sundhedsområdet. Projektet vil inddrage såvel lokale institutionsledere og professionsudøve-re (fx social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker) som ansatte i forvaltningen, hvor data kobles til det professionelle virke. Projektet vil undersøge hvordan denne data rejser rundt i kommunen ved at følge, hvordan data bliver produceret, anvendt og i sidste ende påvirker professionsudøvelsen.

Projektet vil finde svar på følgende spørgsmål:
•Hvad betyder den øgede brug af data for professionernes forståelse af opgaveløsningen?
•Hvordan bruger vi data som udgangspunkt for samtaler om at løse og udvikle kerneopgaven?
•Hvordan bliver data omdrejningspunkt for en ny form for samarbejde mellem kommunens forvalt-ning og decentrale enheder?
•Hvordan bliver dette samarbejde en anledning til at udveksle forskellige forståelser af, hvad der er den gode professionelle opgaveløsning?
Short titleDatarejsen
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2130/06/22

Collaborative partners

  • Hvidovre Kommune (lead)
  • IT-Universitetet

Keywords

  • dementia
  • case studies
  • diabetes
  • digitalization
  • health technology