Udvikling af visuelt materiale til brug ved prøven på modul 7 samt i undervisningen i kommunikation og pædagogik

Project Details

Description

Udvikling af visuelt materiale med henblik på analyse af kommunikationen mellem patient og sygeplejerske i forbindelse med undervisning i kommunikation og pædagogik og ekstern prøve på modul 7.
Prøveformen tager afsæt i filmklip, som er produceret i samarbejde med lokal teatergruppe. Underviserne udarbejder drejebog. Efterfølgende optages en video af 3 til 5 minutters varighed. Videoen redigeres med hjælp fra en multimediedesigner.

Formålet er:
• at udvikle de studerendes evne til at observere og reflektere over kommunikationen i mødet mellem patient og sygeplejerske med henblik på at bygge bro mellem teori og praksis
• at udvikle de studerendes analytiske og reflektoriske kompetencer med henblik på skriftligt at redegøre for, hvad der sker i samtalen mellem patient og sygeplejerske
• at udvikle materiale, der indrammer udvalgte kommunikative og pædagogiske problematikker. Problematikker, der er vanskelige at eksemplificere i form af cases, hvor det nonverbale og interaktionelle sprog ikke synliggøres.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1221/12/12

Keywords

  • learning resources
  • nurse education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.