Udvikling og gennemførelse af tværprofessionelle uddannelsesforløb for rehabilitering

Project Details

Description

Uddannelses- og kompetenceudviklingsgruppen har til formål at understøtte, at alle professionelle involveret i rehabilitering arbejder ud fra en forståelsesramme, der tager afsæt i ICF-modellen og interdisciplinær arbejdsmetode, samt at alle får kendskab til eksisterende og nyeste viden om rehabilitering. Konkret består opgaven i at kvalificere og realisere initiativerne beskrevet i "Hvidbogen for mennesker med rehabiliteringsbehov" (jf. afsnit 3.3) samt på sigt fremsætte forslag til nye initiativer.
Opgaven består i udvikling og gennemførelse af et tværprofessionelt uddannelsesforløb for rehabilitering. Der er mulighed for at anvende forskellige modeller (fx valgfag, en erstatning for rehabiliteringstimer eller sommerskolekoncept). En vigtig del af gruppens indledende arbejde består i at udvikle og nytænke konceptet for tværprofessionelle uddannelsesforløb og målrette det de særlige hensyn, der er i forhold til rehabiliteringsområdet.
Short titleUddannelses- og kompetenceudviklingsgruppen er en projektgruppe nedsat i regi af Human First-indsatsen for "Mennesker med rehabiliteringsbehov"
StatusFinished
Effective start/end date25/05/1901/06/21

Collaborative partners

  • Human First (lead)

Keywords

  • nurse education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.