Udvikling og undersøgelse af storytelling til formidling af unges følelser og svære tanker

Project Details

Description

Udviklingsprojektet er et samarbejde mellem DMJX og NGO’en Ung til Ung og handler om at udvikle nye digitale fortællinger målrettet sårbare unge. Fra DMJX har studerende på 3. semester og undervisere fra Visuel Kommunikation, Interaktivt Design arbejdet på tværs af to fagforløb på i alt 6 uger og 10 ECTS for at skabe fortællingerne og derefter designe måder hvorpå de enkelte fortællinger kan kædes sammen og vises som et større kommunikationsprodukt på nettet.

Målet for projektet har fra Ung til Ungs side været at få udviklet og afprøvet en ny måde at kommunikere de svære følelser, der er forbundet med at være ung i dag. Fra DMJX’ perspektiv har målet været at de studerende gennem arbejdet med en realistisk, konkret case funderet i en branche, der er aftager af de produkter de studerende kan skabe, skulle opnå viden, kompetencer og færdigheder inden for fagene Storytelling og Interaktion og Interface.

De to forløb bestod af en blanding af fagrelevante oplæg på hver af forløbene, vejledning i klynger og individuelt, selvstændigt arbejde med research, konceptualisering og eksekvering samt samt en samlet opstart fra Ung til Ung. Slutprodukterne har for hver studerende været en animeret historie om de følelser, der knytter sig til at være ung samt en hjemmeside, der havde til formål, at kæde alle 26 fortællinger sammen i et større korpus sammen med muligheden for at indsende flere typer af beretninger.

I forløbet Storytelling har de studerende arbejdet med forskellige discipliner inden for feltet motion design: Research, konceptudvikling, lyd-design, og animation. I researchfasen har de for første gang arbejdet med en research-metode udviklet specifikt til denne opgave.

Metoden, som er udviklet af Eng Agger skal hjælpe de studerende med til at undersøge og omsætte personlige oplevelser, følelser og historier til fortællinger i et linleært video-format.
Modellen har 4 faser:
1. Indkapsling af en erindret oplevelse
– Hvad skete der helt konkret, hvem, hvad, hvor, hvornår?
– Hvad følte du?
– Hvad hørte du?
– Hvilke farver og toner så eller oplevede du?
– Hvordan vil du beskrive oplevelsen som en komposition?
2. Fortolkning af den erindrede oplevelse
– Hvad fortæller oplevelsen, når du ser på den i dag?
– Hvilke følelser synes du er vigtige i denne oplevelse?
– Foretag en generel research på, hvad følelsen betyder
3. Kommunikér din oplevelse (Kreativ brief)
– Hvad er den bærende idé / budskab?
– Hvad skal beskueren vide og opleve?
– Hvad skal beskueren tænke og føle?
– Hvad er din fortælleteknik?
Visualisér din historie
– Udvikl den visuelle stil med moodboard, styleframe og 3 keywords
– Udfold fortællingen i storyboard og animatic
– Beskriv produktionsplanen for den færdige fortælling

Udviklingen af fortællingsprototyperne er sket i flere stadier, der ligger inden for den typiske proces for udvikling af motion graphics design-løsninger. Prototyperne har gennemgået en løbende forfiningsproces fra grove koncept- og ide-skitser til manus og storyboard til animatic (en slags storyboard med bevægelse og lyd i den rigtige timing) til det endeligt eksekverede produkt. Ved de enkelte trin i forfiningsprocessen er prototypen testet på en fagperson (i dette tilfælde underviser) eller andre studerende, som har givet feedback og idéer til videreudvikling og forfining. Den endelige test har været på leder hos kunden, Jannick, der har givet ærlig feedback på brugbarheden af prototyperne for Ung til Ung.

I forløbet Interaktion og interface har de studerende arbejdet med, hvordan de enkelte fortællinger, som var et resultat af forløbet Storytelling, kunne kædes sammen på en samlet hjemmeside til formidling af flere typer beretninger omhandlende unges følelser. Hjemmesiden skulle have plads og metode til at indsamle flere beretninger i form af animation, video, essay, poesi, blogpost, lyd etc. De studerende arbejdede struktureret og metodisk med navigations- og organiseringsmodeller for hjemmesidens indhold for at skabe bedst muliug brugeroplevelse, søgbarhed og sammenhæng i de enkelte fortællinger.

Målet med hver hjemmeside var at skabe et univers, hvor de unge brugere oplever og føler at de ikke er alene med deres følelser, og at de følelser, der er forbundet med deres aldersgruppe og sted i livet er mangefaceteret og kompleks, og både tæller positive og negative aspekter.

Hjemmesiden skulle udformes som et oplevelsessite, hvor fokus er på immersion frem for en mere værktøjstilgang til design og brugervenlighed.

Ung til Ungs direktør Jannik Dobusz gav feedback på fortællingerne og udtrykte stor tilfredshed med deres udformning og kvalitet. Flere af fortællingerne skal ifølge planen testes på organisationens slutbrugere via deres sociale mediekanaler, hvor det er muligt at måle visninger og engagement.

Key findings

Projektet har mundet ud i en konkret model for research af abstrakte følelser og oplevelser, som kan munde ud i et følelsesdrevet videoformat.
De studerende har gennem forløbet udviklet deres viden, færdigheder og kompetencer inden for storytelling og interaktionsdesign. I løbet af den læringsproces har de udviklet konkrete løsninger, der er løbende testet og tilpasset i en iterativ udviklingsproces.
Short titleBrug af storytelling til formidling af unges følelser
StatusFinished
Effective start/end date01/09/2009/10/20

Collaborative partners

  • ungtilung.com (Project partner) (lead)

Keywords

  • socially endangered youth
  • creative processes
  • computer graphics
  • animation