Udviklingen af metoder i litteraturundervisningens dialogiske rum i lyset af cooperative learning og reciprok undervisning

Project Details

Description

Udviklingsarbejde med henblik på at:
1. give lærerstuderende mulighed for at forberede, gennemføre og reflektere over sekvenser af dialogiske litteraturundervisning med henblik på at nuancere undervisningsformer og udvikle praksis.
2. udvikle og afprøve litteraturpædagogiske metoder på efteruddannelseskurser for lærere og i undervisningen i læreruddannelsen med henblik på at udvikle undervisningsmateriale rettet mod folkeskolens ældste klasser.
StatusActive
Effective start/end date01/01/09 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.