Udviklingen af metoder til indfangelse af den pædagogiske målgruppes førstepersonsperspektiver i praksis

Project Details

Description

Projektet blev gennemført i samarbejde med en hold pædagogstuderende i 2. praktik og deres praktikinstitutioner inden for dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik.
Projektets sigte var, igennem aktionslæring, at udvikle pædagogiske metoder til, at indfange førstepersonsperspektiverne hos den pædagogiske målgruppe som den studerendes praktik rettede sig mod.
Med udgangspunkt i teoretisk uddannelsesviden om førstepersonsperspektiver, har de studerende, i tråd med aktionslæringens principper, arbejdet forandringsorienteret med brug af praksisnære metoder, i forsøg på at skabe læring og ny viden igennem handlinger i praktikken rettet mod målgruppens førstepersonsperspektiver.
Projektet blev afsluttet med en fernisering, hvor de studerende udstillede deres projekter til inspiration for andre studerende, forskere og øvrige interesserede inden for det pædagogiske felt.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1602/12/16

Collaborative partners

  • (lead)
  • Morsø Kommune (Project partner)
  • Thisted Kommune (Project partner)