Udviklingsforløb om visuel digital borgerinddragelse - byudvikling

  • Sabra, Jakob Borrits (Principle researcher)
  • Svendstrup, Henriette (Principle researcher)
  • Olsen, Tina Vestermann (Co-researcher)
  • Lange, Ida Sofie Gøtzche (Co-researcher)

Project Details

Description

Arkitekter, bygherrer m.fl. har gennem adskillige år arbejdet på at optimere metoder og værktøjer til repræsentation af kommende bygninger, byplanlægning etc. Byplanlæggere arbejder i kommuner på at sikre og udvikle demokratiske borgerhøringer, der giver borgerne lovpligtige muligheder for at komme til orde og give input til byplanlægningen.
I forbindelse med borger/kunde-inddragelsen er der i begge tilfælde imidlertid fortsat udfordringer i, at det er svært for mennesker at forestille sig det, der endnu ikke eksisterer. Dette har betydning for borgernes muligheder for at give fyldestgørende og kvalificerede input i dialoger om kommende projekter og byggerier.
Samtidig afføder kommende byggerier og boligområders forpligtelser i forhold til den grønne omstilling, at borgere også udfordres på eksisterende anskuelser om ønsker og behov. Med andre ord er der en yderligere dimension i borgernes begrænsede evne til at forestille sig noget, der endnu ikke er. For at sikre fremtidens bæredygtige løsninger skal borgerne yderligere kunne forestille sig noget, som de måske endnu ikke har lyst til – eller ikke er bevidste om, at de har eller får lyst til.
Den teknologiske udvikling inden for digital visuel produktion og underholdning bruser fremad, og med fremstød indenfor computer grafik og animation til spil, XR, Metaverse udvikles hele tiden nye værktøjer og metoder som fordrer en stadig mere bæredygtig virtuel produktion og virtuel oplevelsesteknologi.
Sammenlagt kalder dette på en afsøgning af, om der kan udvikles og innoveres nye måder til fremtidens borgerinddragelse.
Der har været afviklet forskellige pilotprojekter ved Aalborg Universitet, hvor kreative udviklere fra The Animation Workshop har afprøvet, hvordan kerne elementer fra animationsverdenen, som fx storytelling kan tilføre værdi til den måde borgere tilegner sig viden om byggeri.
Formål
Ud fra en antagelse om, at visuelle metoder og greb kan optimere borgerinddragelsen og samskabelsen i udviklingsprocesser, vil projektet udfordre praksis for borgerinddragelsen. Dette skal ske ved, at forskellige faglige eksperter på hvert deres felt bringes i spil.
Ved at bringe kreative kompetencer sammen med praktikere indenfor feltet og specialiserede forskere er formålet at udvikle og afprøve nye metoder og redskaber til gavn for fremtidens borgerinddragelsen i bæredygtig byudvikling.
Interessenter og interessefelter
• Forskningskapaciteter indenfor forskellige relevante felter som fx Transition Design, Urban Design, Transformation & Mobilitet fra Aalborg Universitet
Interessefelt: Innovationsmuligheder i et forskningsfelt i tæt samspil med offentlige myndigheder og kreative aktører

• Københavns – og Viborg Kommune, Planafdelingen
Interessefelt: Udvikling af opgaveløsninger i tæt samspil med kreative udviklere og forskere, der kan medvirke til at kvalificere fremtidige metoder og værktøjer

• Viborg Visuals (bestående af VIA University College, herunder The Animation Workshop, Viborg Kommune og Business Viborg
Interessefelt: Viborg Visuals er operatør under den nationale erhvervsalliance Vision Denmark. Viborg Visuals har til formål at sikre udvikling, anvendelse og værdiskabelsen af digitale visuelle løsninger i helt andre brancher end underholdningsbranchen. Viborg Visuals medvirker til at skabe innovationsrum for dem, der udvikler digitale kreative produkter og teknologier og for dem, som skal bruge disse produkter til at nå nye forretningsmål.

• Epic Games og Unreal Engine
Interessefelt: Epic Games udbyder en af verdens førende 3D udviklingsplatforme til film og spil industrien og har et tredelt fokus på film, spil og arkitektur. Epic Games og The Animation Workshop arbejder sammen om kompetence- og kapacitetsudvikling indenfor 3D visualisering og design og kreativ udvikling gennem brug af digitale interaktive software værktøjer. Foruden visualisering er fokus med brug af platformen; inddragelse af interessenter i designprocessen samt nye måder at skab interaktion mellem aktører, borgere og designere og 3D artister.

Hovedtemaer:
• Dikotomi – information versus involvering og inddragelse
• Embodiment – følelsesmæssig respons på eksponeringer
• Demokratisering af processer – ’få alle borgere med’, gøre scenarier for fremtidige byer vedkommende
• Visualiseringer som procesværktøj og ikke blot produkter
• Visualiseringer som form for samlingspunkt – det fælles tredje at mødes om
• Art-baseret practice
• Kultur, æstetik og socialitet i fremtidens byplanlægning og intelligente former for bæredygtig byudvikling
• ’Ladder of participation ’ – hvor på involveringsstigen møder dette mindset borgerne?
• Metoder til at håndtere ’uncertainty’ – fremtidens ukendte faktorer

Udviklingsprocessen
Der afvikles en idégenerende workshop, hvor interessenterne møder hinanden og hvor antagelsen testes fra de forskellige interessenters perspektiv. Samtidig medvirker workshoppen til at afdække, om der er interesse og faglig relevans i at arbejde videre med et innovationsprojekt om visuel borgerinddragelse i byudviklingen.

Workshoppen berammes til ca. 3 timer.

Forslag til indhold:
1. De forskellige fagligheder præsenterer deres praktiske og teoretiske udgangspunkt for emnet
a. Forskere fra Aalborg Universitet
b. Byplanlæggere fra Københavns – og Viborg Kommune
c. Kreative udviklere fra Viborg Visuals
2. Afdækning af interessesammenfald:
a. Hvilke spørgsmål kan opstilles?
b. Hvordan kan spørgsmålene afdækkes?
c. Hvilke metoder kan benyttes?
3. Videre vej

Layman's description

Udvikling af forløb og formater til visuel digital borgerinddragelsesprocesser med fokus på byudvikling

Key findings

Samling af interessenter og partnere til indledense projektforløn
AcronymVDB
StatusFinished
Effective start/end date08/02/2231/12/23

Keywords

  • construction, environment and energy
  • animation