Udviklingsprojekt i Odsherred

Project Details

Description

Udviklingsprojekt i Odsherred med fokus på en didaktisk tilgang til al pædagogiske arbejde. Med inklusion som grundlag og med AL som den bærende metodiske ramme for hele projektet. Involvering af alle medarbejdere i LABS afholdt i hele 2015 - med besøg af konsulenter til sparring i samtlige dagtilbud 5 gang og med afholdelse af et diplommodul i Pædagogisk Udviklingsarbejde for tovholdere og ledere. Afholdelse af stor markedsplads for alle medarbejdere, politikere, forældreråd m.fl..
StatusFinished
Effective start/end date08/01/1501/07/16

Keywords

  • didactics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.