Udviklingsprojekt om undersøgelse af differentierede læringsforudsætninger hos BK-studerende inden for matematikkompetencer

Project Details

Description

Projektet skal afklare hvordan de studerendes matematikkompetencer ændres ved at indføre en ny matematik-didaktik på BK-uddannelsen. Desuden skal projektet afklare hvor stor en del af de studerende, som har problemer med de enkelte delområder i matematikken, f.eks. procentregning, brøker o.s.v. Jeg søger at finde de studerendes ståsted i matematik, og om det ændres ved at indføre en ny matematik-didaktik på BK-uddannelsen.
Short titleMatematikkompetencer
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1730/04/19

Keywords

  • construction, environment and energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.