Project Details

Description

Modtagelsen af de ukrainske flygtningebørn i Danmark sker i en unik historisk kontekst. Medieinteressen, danskernes generelle støtte til Ukraine og ukrainerne, de blågule faner der vajer fra offentlige bygninger og særloven om ukrainske flygtninge skaber en helt ny situation og sammen med den øgede digitalisering af undervisning og hverdagsliv en helt ny kontekst for modtagelsen af disse nye elever i grundskolen.
Denne unikke situation giver skoler og kommuner anledning til og mulighed for at gå nye veje i modtagelsen af de ukrainske elever, og vi forventer derfor at se en række nye tiltag og tilgange afprøvet i de forskellige kommuner. Vi mener, at det er af afgørende samfundsmæssig betydning at dokumentere og undersøge denne udvikling empirisk, og det er det vi ønsker at gøre i dette forskningsprojekt.
Forskningsfokus
Vi ønsker at følge de ukrainske elevers vej ind i grundskolen og undersøge, hvordan eleverne modtages af kommuner og skoler, hvilke alternative undervisnings- og skoleformer, der opstår i denne unikke kontekst.
Med en tværfaglig forskergruppe anlægger vi et flerdimensionelt blik på forskningsfeltet og ønsker at besvare delspørgsmål fra tre perspektiver
• Skole/forvaltningsperspektiv
• Undervisningsperspektiv
• Barnets/elevens perspektiv
StatusFinished
Effective start/end date01/06/2231/12/23

Collaborative partners

 • University of Southern Denmark (Project partner) (lead)
 • University College Absalon (Project partner)

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • Ukrainske elever i den danske skole

  Mette Vedsgaard Christensen (Introductory speaker), Gro Hellesdatter Jacobsen (Introductory speaker), Line Krogager Andersen (Introductory speaker), Søren Sindbjerg Jensen (Introductory speaker) & Mette Rose Kjær Thomsen (Introductory speaker)

  22 Mar 2023

  Activity: Talk or presentation typesLecture or presentation

 • Ukrainske børn i danske skoler

  Mette Vedsgaard Christensen (Introductory speaker), Søren Sindbjerg Jensen (Introductory speaker), Inga Kapustian (Introductory speaker), Thomas Enemark Lundtofte (Introductory speaker), Line Krogager Andersen (Introductory speaker), Gro Hellesdatter Jacobsen (Introductory speaker), Mette Rose Kjær Thomsen (Introductory speaker), Karoline Lund Nielsen (Introductory speaker) & Rikke Brown (Introductory speaker)

  15 Dec 2023

  Activity: Talk or presentation typesLecture or presentation