Undersøgelse af sammenhænge mellem strukturel kvalitet og proceskvalitet i daginstitutioner

  • Næsby, Torben (Principle researcher)
  • Sperling, Lena L (Principle researcher)

Project Details

Description

Formålet med projektet er at kvalificere diskussionen om kvalitet i daginstitutioner ved at besvare tre spørgsmål:
- Hvilke sammenhænge kan identificeres mellem proceskvalitet (som det kommer til udtryk i ECERS-målinger) og strukturel kvalitet (som det kan måles i Danmarks Statistiks registre)?
- Hvilke sammenhænge kan identificeres mellem proceskvalitet (som det kommer til udtryk i ECERS-målinger) og resultater for børnene senere i livet?
- Hvilke kvalitetsfaktorer påvirker i størst omfang senere resultater for forskellige børnegrupper?
StatusFinished
Effective start/end date01/10/2031/12/21

Collaborative partners

  • Tænketanken DEA (lead)

Keywords

  • research designs, theory and method
  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.