Undersøgelse af Service Learning i Boston

  Project Details

  Description

  Et semesters feltarbejde i Boston med formål at undersøge undervisningsformen, service learning, hvori frivilligt arbejde i uddannelsesinstitutionernes lokalsamfund inddrages som læringsrum. Feltarbejdet er gennemført i samarbejde med studerende og ansatte på følgende universiteter:
  Harvard University
  MIT
  Boston College
  Berkelee
  Lasell
  MassArt
  New England Conservatory
  Suffolk
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/1431/12/14

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.