Undersøgelse af Socialrådgiveres arbejde med udsatte børn og unge under Covid-19 epidemien.

Project Details

Description

SOCIALRÅDGIVERES ERFARINGER UNDER COVID-19
Spørgeskema undersøgelse- BESVARELSER OG BERETNINGER
StatusFinished
Effective start/end date05/05/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.