Undersøgelse og vurdering af behovet for studieforberedende kurser/vejledning til merit og enkeltfagsstuderende.

Project Details

Description

Projektet har via skriftlige evalueringer, enkeltinterviews og focusgruppeinterviews peget på forskellige problemfelter og handlemuligheder i fht Merit og enkeltfagsstuderende på liniefagene i læreruddannelsen.
StatusFinished
Effective start/end date02/08/1001/08/11