Understøttelse af livskvalitet for pårørende til mennesker, der lider af demens

Project Details

Description

Projektet undersøger, hvordan informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan understøtte livskvalitet for pårørende, der bor sammen med man/hustru/partner, der lider af demens
AcronymDemantec
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1931/08/20

Keywords

  • health, nutrition and quality of life
  • social work and social conditions
  • management, organizational development and innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.