Understøttelse af studerendes professionelle identitet: Simulationsbaserede aktiviteter på Professionsbachelor i Skat

Project Details

Description

I første fase af projektet samles op fra Danmarks Studieundersøgelse på data om Professionsbachelor i Skat og med diskussion af bl.a. studerendes oplevelser af sammenhæng, dedikation til professionen og professionel identitet. Det danner afsæt for videre arbejde med, hvordan man i uddannelsen, kan understøtte studerendes professionelle identitet i denne relative unge professionsbacheloruddannelse. Herunder indgår udvikling og afprøvning af undervisningsdesigns med brug af forskellige typer af simulationer med intentionen om at understøtte studerendes oplevelse af meningsfulde sammenhænge ("teori og praksis", "uddannelse og profession"). Metodisk arbejdes der med et sekventielt forskningsdesign, hvor der udover de kvantitative data fra studieundersøgelsen indgår interview med studerende.
StatusActive
Effective start/end date01/03/2431/12/25

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs