Undervisning af tosprogede elever i skolens fag

Project Details

Description

Projektet er et forskningsprojekt i traditionen for etnografisk klasserumsforskning. I forhold til eksisterende forskning i tosprogede elevers skoleliv, der ofte har fokus på enten rent sociale forhold, sprog eller faglige forhold, anlægger vi i dette projekt et tværfagligt perspektiv, der interesserer sig for, hvordan faglige og sociale processer samvirker i undervisning og læring. Metodisk omsættes denne ide ved at kombinere en klasserumsetnografisk undersøgelsespraksis, hvor der er fokus på følge og at forstå den enkelte elevs handlinger, relationer og oplevelser i skolen, med et mere fagdidaktisk orienteret blik på den undervisning, eleven møder i løbet af sin skoledag.

StatusFinished
Effective start/end date01/08/1631/12/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching