Undervisning i læseforståelse

 • Høyrup, Fie (Principle researcher)
 • Poulsen, Lene Herholdt (Principle researcher)

  Project Details

  Description

  Projektet, som forløb fra 2008-2011 og var finansieret af Undervisningsministeriet, havde som overordnet mål at generere ny viden om undervisning i læseforståelse, som både fremmer læseforståelse og foregriber læseforståelsesvanskeligheder for alle elever - herunder elever med dansk som andetsprog og elever med svage sproglige forudsætninger.
  Med udgangspunkt i en sprogbaseret undervisning, inspireret af den australske genrepædagogik, viser casestudierne, hvilken betydning det har at arbejde i cykliske forløb, hvor det er muligt for eleverne gradvist at bevidstgøre sig deres sproglige viden og hverdagssprog for i et stilladseret forløb at bevæge sig frem mod et mere situationsuafhængigt sprog eller fagsprog og faglig viden. Rammerne for elevernes interaktionsformer, som bevidst var valgt ud fra overvejelser over kommunikationsrelationer og kommunikationsmåde, viste sig i begge casestudier centrale.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/0801/07/11

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Helsingør Kommune (Project partner)
  • Ishøj Kommune (Project partner)
  • Undervisningsministeriet (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.