Undervisning med Fælles mål i Dansk og Matematik - et overvejenden kvalitativt mixed methods studie

Project Details

Description

DPU og VIA UC har som led i evaluerings- og følgeforskningen i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen gennemført en undersøgelse af læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik baseret på et overvejende kvalitativt mixed methods-
design.
Undersøgelsen har fokus på 1) om og i givet fald hvordan Fælles Mål bruges i dansk- og matematikundervisningen og 2) hvilken betydning det har for undervisning og læring.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1531/12/18

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • The Danish University of Education (Project partner)

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.