Project Details

Description

Unge i praksis er et projekt under UUDANMARK som får midler af Nordea-fonden. Projektet udvikler en kollektiv vejledningsindsats for 7. klasse med fokus på at udvide deres kendskab til erhvervsuddannelserne.
Projektet evalueres gennem surveys, observationer af og interviews i forbindelse med efterbehandlingsaktiviteter.
Formålet med VIAs evaluering er:
at kvalificere de karrierelæringsaktiviteter, der udvikles og gennemføres i projektet.
at skabe viden om, hvorvidt den kollektive karrierelæringsindsats i 7. klasse, som udvikles og gennemføres gennem projektet, resulterer i, at eleverne og deres forældre oplever en bredere horisont ift. uddannelse og job, samt at de kommer til at reflektere over de erfaringer eleverne har gjort.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1931/12/21

Collaborative partners

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.