Unge i udsatte positioner

  Project Details

  Description

  Projektet fokuserer på samarbejdet, relationerne og dialogen mellem ansatte i familieafdelingen, ansatte på to lokale socialpædagogiske indsatser samt de unge og deres familier i en større dansk kommune. Udgangspunktet for forskningsprojektet er, at handleplaner—på forskellig vis—står som en central dimension af arbejdet med de unge, men at man mangler viden om, hvordan de bliver brugt i praksis. Projektet undersøger derfor, hvad aktørerne omkring de unge, såvel som de unge selv, opfatter som kvalitet i handleplanerne: Hvordan arbejder man hen imod, at handleplanerne bliver brugbare for både de professionelle og de unge? Og hvordan arbejder man henimod, at de unge finder dem meningsfulde?
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/1331/07/18

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.