Unge pårørende til forældre med demens

Project Details

Description

Interview og landsdækkende spørgeskemaundersøgelse til afdækning af unge 18-30+ åriges hverdagsliv og eget oplevet sundhedstilstand med dement forælder. Syv bachelorstuderende har været inddraget i projektet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/20

Keywords

  • dementia

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.