Unge pårørende til forældre med demens

Project Details

Description

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan 18-25 årige oplever deres liv og hverdag med en dement forælder, og hvordan det påvirker den unges valg og fravalg af aktiviteter i forhold til eksempelvis fritidsaktiviteter, sociale liv, uddannelse og arbejde. Herudover undersøges udbredelsen af de kvalitative fund samt de unges helbredsmæssige forhold.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1631/07/18

Keywords

  • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.