Universitarium 2016 - Rumfart, helt nede på jorden

Project Details

Description

HVAD ER UNIVERSITARIUM?

Universitarium er et sommereksperimentarium for børn og unge med placering i Budolfihus, Algade 41, 9000 Aalborg. Der er fri entré for alle, og der er åbent alle dage i juli, august og september. Formålet med Universitarium er at øge børn og unges interesse for videnskab og forskning og har fokus på naturvidenskab og teknik, men perspektiverer med viden fra humaniora og samfundsvidenskab.

UDSTILLING FOR SANSER OG KROP

På Universitarium kan børn og unge eksperimentere med forskellige forsøg for derigennem at udforske verden. Naturvidenskab og teknik er udgangspunktet for udstillingen, men bliver suppleret med viden fra humanistisk og samfundsvidenskabelige fag. Udstillingen skal være for sanserne og kroppen, og hands-on oplevelser er højt prioriterede, ligesom vi stræber efter at kunne give ”a-ha-oplevelser” til børn og unge om forskellige sammenhænge i deres omverden.

INTERAKTIVE FORSØG

Der lægges stor vægt på, at forsøgene er interaktive, så publikum bliver involveret og får indtryk af, at viden om og arbejde med natur og teknik er både interessant, nyttigt og sjovt. Desuden vil vi gerne synliggøre, at naturvidenskab, teknologi, samfund og kultur er nært forbundet med hinanden og gensidigt påvirker hinanden. Formålet med udstillingen er ikke at reklamere for bestemte uddannelser.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1530/09/16

Keywords

  • children and youth
  • scientific courses