Universitetssamarbejde mellem Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og American University of Beirut/American University in Cairo

Project Details

Description

Projektet har én primær målsætning: At styrke uddannelsesinstitutionernes internationalisering, herunder den gensidige kultur- og medieforståelse hos studerende og undervisere. Dette skal ske gennem gensidig og ligeværdig studenterudveksling og lærerudveksling mellem partnerne. Ved gensidig deltagelse i programmerne med egen kulturel baggrund og medieforståelse og ved deltagelse i fælles sociale aktiviteter (bl.a. organiseret via den eksisterende mentorordning på Journalisthøjskolen) vil den gensidige kultur- og medieforståelse mellem studerende og undervisere styrkes.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1031/12/14

Funding

  • MENA - Udenrigsministeriet

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.