Using code in Creative Processes

Project Details

Description

Til efteråret bliver der afholdt en international konference kaldet Design Matters ’21. Et af temaerne for konferencen er ”The Design Code” som griber eksperimenterende ind i det felt, hvor algoritmer og logiske processer bliver centrum for den kreative proces. Et fokus, der flytter sig fra skabte artefakter til udvikling af systemer der tillader uforudsigelighed og indvirkning fra omverden.

Studerende fra Interaktivt design og Design Matters vil gennem et 3 ugers forløb udforske feltet skabe visuelle løsninger med afsæt i kreative benspænd lagt over temaet.

Projektet munder ud i en række produkter der præsenteres i forbindelse med selve konferencen og DMJX vil holde en talk og/eller workshop i forhold til processen og arbejdet med at åbne mulighederne med kreativ kode for designere.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2130/09/21

Collaborative partners

  • Design Matters (Project partner) (lead)

Keywords

  • programming
  • interactive design
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.