Project Details

Description

UTE-modulets fokus er to-sprogede elevers tilegnelse af skolefagenes fagsprog og der er brug for inspiration og nytænkning som kan udvikle en kvalificeret ude-didaktik med fokus på to-sprogede. Taleangst er ofte en alvorlig barriere i undervisningen i folkeskolen. Her kan udeskolen give særlige fordele:
”Udeskolens lydkulisse, som for eksempel vind, fuglesang, bilstøj med mere, tilbyder et potentiale for at understøtte elevernes behov for at kunne gemme stemmen lidt, så de ikke oplever, at de bliver overhørt og potentielt vurderet af hele klassen eller læreren, når de siger noget på målsproget.” (Anja Bols Slåttvik: Sprogundervisning i udeskole)
I dette projekt knyttes undervisningen i UTE til erfaringerne med SP1 udeskolemodulet og LuLab- projektet ’udeskole i tyskundervisningen’ (2020). Formålet er at inspirere til hvordan UTE undervisningen kan inddrage de læringsarenaer, der ligger udenfor klasserummet.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2231/12/22

Keywords

  • outdoor education