Vækstaftale 3 (VIIRS - Viden ud i virksomhederne - styrket innovation)

 • Petersen, Lene Ekholm (Co-researcher)
 • Eriksen, Kathrine Krageskov (Co-researcher)
 • Ferdinand, Jacob Fink (Co-researcher)
 • Mørch, Sebastian Lunau (Co-researcher)
 • Torpegaard, Anders (Co-researcher)
 • Haurum, Steffen (Co-researcher)
 • Carstensen, Annika (Co-researcher)
 • Petersen, Anne Kristine (Co-researcher)
 • Echwald, Birgitte (Principle researcher)
 • Mikkelsen, Lene Beck (Principle researcher)

Project Details

Description

Projektet forholder sig til, hvordan en række erhvervsfremmeaktører inddrages inden for tre indsatsområder med fælles overordnet projektledelse fra DTU: 1. Mere viden og innovation i virksomhederne: Samarbejde mellem DTU og RUC om at etablere nye samarbejder mellem forskere og virksomheder. 2. Flere vækstiværksættere: Udvikling af nye opstartsvirksomheder baseret på viden og/eller teknologi fra DTU. 3. Mere værditilvækst i virksomheder med fokus på regionale styrkepositioner: Samarbejde på tværs af konsortiet og med eksterne samarbejdspartnere om udvikling af 4 klynger indenfor følgende områder: Turisme, Femern Bælt, Byggeteknologi, Fødevarer, Velfærdsteknologi og Cleantech.
UCSJ leverer kompetencer indenfor velfærdsteknologi og klyngedannelse. Indsatsen forankres i afdelingen for forskning og innovation, og kobles til forskningsprogrammerne 'Regional Udvikling og Social Mobilitet' og 'Education Lab: Teknologi, Didaktik og Velfærd'.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/16

Collaborative partners

 • (lead)
 • Vækstforum Sjælland (Project partner)
 • Technical University of Denmark (Project partner)
 • Roskilde University (Project partner)
 • Erhvervsakademi Sjælland (Project partner)

Keywords

 • innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.