Værdi for dig? - Stil skarpt på din livskvalitet!

  Project Details

  Description

  Lifestyle Redesign® er en ergoterapeutisk tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse.

  I perioden oktober 2009- april 2010 blev den evidensbaserede metode afprøvet på en gruppe af ældre borgere På rehabiliteringscenter Bispebjerg, i form af kurset: ”Værdi for dig? Stil skarpt på din livskvalitet”.

  Formålet med kurset har været, at afprøve et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til hjemmeboende ældre borgere i Københavns Kommune, og herigennem også at kvalitetsudvikle og dokumentere ergoterapeutiske ydelser.

  Projektet blev gennemført ved hjælp af midler fra ETF’s praksispulje og Innovation & forskningspuljen i KK.

  11 hjemmeboende og selvhjulpne borgere i deltog i kurset, der i alt strakte sig over 6 måneder med 1 gruppesession af 2 timer om ugen, samt 6 individuelle møder.

  Indholdstemaerne var:
  • Aktivitet, sundhed og aldring
  • Sundhed via fysisk og mental aktivitet
  • Transport og aktivitet
  • Tid i relation til aktivitet
  • Mad og måltid som aktivitet
  • Økonomi og aktivitet
  • Sikkerhed og aktivitet
  • Aktivitet i og omkring boligen
  • Sociale relationer og aktivitet

  Projektet er i evalueringsfasen, men har overordnet vist at metoden også giver værdi hos danske ældre.
  StatusActive
  Effective start/end date01/03/09 → …

  Keywords

  • promoting health
  • prevention