Validering af søvnmonitoreringapparat

Project Details

Description

Projektformål:
Validering og udvikling af produkt, der kan monitorere søvn mønster mhp. videreudvikling af testforløb i praksis og i sidste ende kunne bidrage til forebyggende sundhedsomsorg.

Ønsket resultat:
Validering af device til markedsbrug (koble antal af bevægelser til søvn efficiens)
Business case for videreudvikling af produkt og afsøgning af potentielle markeder.

Layman's description

Projektformål:
Validering og udvikling af produkt, der kan monitorere søvn mønster mhp. videreudvikling af testforløb i praksis og i sidste ende kunne bidrage til forebyggende sundhedsomsorg.

Ønsket resultat:
Validering af device til markedsbrug (koble antal af bevægelser til søvn efficiens)
Business case for videreudvikling af produkt og afsøgning af potentielle markeder.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/1901/06/20

Collaborative partners

  • Intelligent Care aps (Project partner) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.