Validering af simulationssenariet "Nyresten - smertebehandling"

Project Details

Description

Projektet er et OPI projekt – et innovativt samarbejdsprojekt mellem offentligt (sygeplejerskeuddannelsen Vejle) og privat erhvervsliv (Laerdal Medical). Det gennemføres i perioden juni 2012 – dec 2013
Projektet er et delptojekt til Moveprojektet: Sundhedsteknologisk simulationsundervisning. Der er forankret i MOVE programmet - Nye teknologier i praksis.
Formålet er at validere et amerikansk simulationsscenarier som Laerdal Medical har rettigheder til. Simulationssenariet skal valideres til danske forhold indenfor sygepleje, således at scenarierne kan anvendes i undervisningen til professionsuddannelsen som sygeplejerske.

Derudover var formålet med senariet "Nyresten - smertebehandling" at udforme et pilotprojektet der skulle afprøve og evaluere et undervisningssenarie udviklet til SimMan i relation til faget farmakologi og medicinadministration, med henblik på hvilken måde vi kan implementere nye undervisningsformer og avanceret sundhedsteknologisk udstyr i undervisningen på modul 7, samt styrke undervisernes kompetence i afvikling af simulationsbaseret undervisning.

Metode til validering af senarie:
Senariet er valideret efter gældende dansk lovgivning, sundhedsfaglige kliniske retningslinjer, gældende lægemidler, sociale og kulturelle forhold, samt forhold specik rettet mod en dansk sygeplejefaglig kontekst.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1231/01/14

Keywords

  • health technology