Validering af undersøgelsesredskaberne Clinical Assessment of modes (CAM) og Self-Assessment of Modes (SAM)

  • Nielsen, Kristina Tomra (Principle researcher)
  • Pilegaard, Marc Sampedro (Principle researcher)
  • Larsen, Anette Enemark (Principle researcher)
  • Wæhrens, Eva Ejlersen (Principle researcher)

Project Details

Description

Projektet omhandler psykometrisk testning af de danske versioner af redskaberne Clinical Assessment of Modes (CAM) og Self-Assessment of Modes Questionnaire (SAM). Den terapeutiske relation mellem ergoterapeut og klient er af stor betydning for klientens oplevelse af inddragelse og indflydelse på egen intervention. I 2009 udkom redskaberne CAM og SAM til at belyse den interpersonelle relation, baseret på ’Model for tilsigtet samspil’ (The Intentionel
Relationship Model, IRM). Både redskaber og model er udviklet af professor Renee Taylor fra University of Illinois i Chicago. IRM beskriver seks terapeutiske tilgange (modi). SAM undersøger, hvilke modi ergoterapeuten foretrækker at anvende. CAM findes i flere versioner; CAM-C1 er udviklet til at identificere klientens præferencer for, hvilke modi der ønskes anvendt i en terapeutisk relation; CAM-C2 og CAM-T til at undersøge henholdsvis klientens og
ergoterapeutens oplevelse af hvilke modi, der rent faktisk blev anvendt under en konkret intervention. Anvendelse af redskaberne giver indsigt i såvel klientens som ergoterapeutens præferencer for terapeutisk tilgang. Hermed kan måden, hvorpå en terapeutisk relation etableres og gennemføres, gøres til genstand for bevidst udvikling.
Baseret på en bevilling fra Ergoterapeutforeningens Forskningsfond i 2018 er redskaberne oversat og kulturelt tilpassede til dansk.
Herværende projekt omhandler færdiggørelse af de danske versioner gennem testning af redskabernes psykometriske egenskaber (validitet og reliabilitet). Desuden planlægges et studie af redskabernes anvendelighed blandt ergoterapeuter og deres klienter, samt belysning af hvorvidt fokus på den terapeutiske relation medvirker til at fremme en klientcentreret praksis.
Hensigten er at stille valide redskaber til rådighed for danske ergoterapeuter og bidrage til anbefalinger på brugen i dansk ergoterapeutisk praksis, forskning og uddannelse.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2131/12/22