Project Details

Description

Value4Sea er et skandinavisk projekt om multimodal logistik med 19 partnere, støttet af Interreg ØKS. UCN er lead partner på projektet.
Projektets mål er at bidrage til mere bæredygtige og effektive transportkæder gennem en øget grad af digitalisering, integration, automatisering samt energi- og CO2-håndtering.

Projektet har fire arbejdspakker: Kommunikation og projektledelse, Terminaludvikling, Carbon Footprint- konceptmodel og mindsket energianvendelse af rederier samt Digitalisering.

Kommunikation og projektledelse: I denne arbejdspakke er fokus på at etablere en god intern og ekstern kommunikation samt en god projektledelse. Derved organiserer vi projektet bedst muligt med henblik på at opnå målene i projektet.

Terminaludvikling: Der sigtes mod at eliminere de grænseoverskridende og regionale barrierer i Ten-T-korridoren i forhold til havnes terminaloperationer.

Carbon Footprint- konceptmodel og mindsket energianvendelse af rederier: Her undersøges det, hvordan man kan identificere forbedringsmuligheder i ØKS-transportkæder med særligt fokus på bæredygtige valg gennem modellering og digitalisering af carbon footprint-aftrykket og en kortlægning af rederiernes indsats for at nedbringe energiforbruget.

Digitalisering: I denne fjerde arbejdspakke ligger fokus på at eliminere regionale og grænseoverskridende told- og logistik-barrierer i godstransportkæden gennem udvikling af procesmodeller samt digitale løsninger til informationsudveksling, koordinering og automatisering af aktiviteter i intermodale transportkæder med fokus på TenT og European Maritime Single Window environment (EMSWe).

Budgettet er på 2,7 mio. Euro. Heraf har Interreg ØKS støttet projektet med 1,25 mio. Euro, og Interreg Norge har støttet projektet med 0,3 mio. Euro.

Projektet har følgende deltagere:
University College Nordjylland (UCN), Aalborg Universitet (AAU), Maritime Research Alliance (Copenhagen Business School), Research Institutes of Sweden (RI:SE), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Universitet i Stavanger (UiS), Emma Systems AS (Norge), Emma Systems A/S (Danmark), Horten Havn, Asko Maritime AS, Moss Havn, Integrate A/S, Blue Water Shipping A/S, Vendelbo Spedition A/S, Wrist Ship Supply A/S, Agicon ApS, SAFE Green Logistics A/S, Hirtshals Havn og Göteborgs Hamn AB.
Short titleV4C
AcronymV4C
StatusActive
Effective start/end date01/12/2330/11/26

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.