Variation i læsevejlederuddannelse og variation i udbytte for læseudfordrede

Project Details

Description

Baggrund
Pensum i professionshøjskolernes læsevejlederuddannelse er lokalt defineret. Desuden forpligtede den første bekendtgørelse for læsevejlederuddannelse ikke professionshøjskolerne på at involvere læsevanskeligheder som område i læsevejlederuddannelsen. En nyere bekendtgørelse pålagde imidlertid professionshøjskolerne at lade læsevejlederuddannelsen beskæftige sig med læsevanskeligheder. Derudover er mindstekravet, at hver skole har én læsevejleder. Der er forskel på antallet af læsevejledere i forhold til elevantal skolerne imellem. Der er behov for at undersøge, om der er en sammenhæng mellem læsevejlederens bagvedliggende curriculum og udbyttet for skolens mest udfordrede læsere. Tilsvarende er der behov for at undersøge, om antallet af læsevejledere pr. skole har betydning for læseudfordredes udbytte af undervisningen.

Forskningsspørgsmål
1)Er der sammenhæng mellem læsevejlederens curriculum i egen uddannelse og udbyttet for skolens læseudfordrede elever?

2)Er der sammenhæng mellem antallet af læse-vejledere i forhold til elevantal og udbyttet for skolens læseudfordrede elever?


StatusActive
Effective start/end date01/01/1930/06/24

Keywords

  • learning, educational science and teaching