Veje til uddannelse. Unge flygtninges oplevelse af (ikke-)tilhør på ordinære ungdomsuddannelser

Project Details

Description

Dette projekt retter sig imod at undersøge, hvordan unge med flygtningebaggrund, der er kommet til Danmark som store børn eller unge oplever tilhør og ikke-tilhør (belonging og unbelonging) under deres ungdomsuddannelse, samt hvilken betydning dette har for deres deltagelse i og gennemførelse af ungdomsuddannelse. I en dansk kontekst kan opnåelse af en ungdomsuddannelse ses som et centralt element i, hvad der opfattes som en ’passende’ overgang fra barndommen til voksenlivet. Der er dog grupper af unge, for hvem opnåelsen af en ungdomsuddannelse, og dermed muligheden for at leve op til normerne for en passende ungdomstransition, synes sværere tilgængelig.
Det er påvist, at unge med flygtningebaggrund, der er kommet til Danmark relativt sent (som 15-17-årige) i langt ringere grad opnår en ungdomsuddannelse, og det skaber øget risiko for, at de på lang sigt står udenfor arbejdsmarkedet (CAGE 2020). Der mangler dog kvalitativ viden om, hvordan overgangen til og hverdagen på en ordinær ungdomsuddannelse i en dansk kontekst opleves af unge med flygtningebaggrund, og hvilken betydning overgangen, hverdagen og oplevelser af (ikke-)tilhør på forskellige niveauer tilskrives af de unge i forhold til deres motivation for og muligheder for deltagelse i ungdomsuddannelse.
Dette projekt søger at bidrage til at udfylde dette videnshul ved at generere kvalitativ viden om, hvordan oplevelser af tilhør og ikke-tilhør over tid og på forskellige niveauer påvirker unge med flygtningebaggrunds motivation for og oplevelse af at kunne deltage i ungdomsuddannelse. Hensigten er at bidrage til en forståelse for, hvad der kunne gøre opnåelse af ungdomsuddannelse reelt tilgængelig for flere unge fra målgruppen.

Key findings

Projektet forventes at supplere kvantitativ forskning med dybdegående, kvalitativ viden om, hvordan vejen til og gennem en ungdomsuddannelse opleves og håndteres af unge med flygtningebaggrund og vil dermed bidrage til forståelse for, hvordan ungdomsuddannelse i højere grad kan gøres tilgængelig for unge fra målgruppen.
StatusActive
Effective start/end date03/01/2231/12/23

Keywords

  • socially endangered youth
  • integration
  • high school level education