Vejledning, videndeling og digitale ressourcer på Absalons skole

  Project Details

  Description

  Gennem udvikling af vejledningsfunktioner og - kompetencer i nye samarbejdsrelationer, var målet at formalisere videndeling og vejledning, og her igennem kvalificere undervisning med digitale ressourcer og læremidler på Absalons Skole.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1301/10/13

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.