Velfærdsinnovation

Project Details

Description

Den offentlige sektor står over for et stigende forventningspres på velfærdsydelser, stigende krav om flere og komplekse ydelser, uløste sociale og sundhedsmæssige problemer kombineret med krav om markedsgørelse, effektivitet og dokumenterbare resultater uden, at der nødvendigvis tilføres flere midler. For at kunne løse denne opgave har den offentlige sektor brug for medarbejdere, der kan udtænke og gennemføre nye løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. Der er brug for, at de professionelles tilgange kombineres og tværprofessionelle indsatser koordineres på nye og originale måder for at møde målgruppens behov bedst muligt og imødekomme samfundets forventninger.

Pædagogisk Socialfaglig Højskole og Sundhedsfaglig Højskole i VIA University College arbejder med at udvikle et pilot-valgfag, hvor en sommerskole, en studietur i samarbejde med BA uddannelsen i Social Enterprise ved University of East London med et peer-to-peer learning forløb for danske og britiske studerende og et efterfølgende studieforløb i samarbejde med eksterne interessenter indgår som selvstændige og centrale elementer.

Formålet er: At gøre innovation til et tilløbsstykke i velfærdsuddannelserne gennem et valgfag, der sprænger rammerne for traditionel undervisning, overskrider grænser mellem uddannelserne og introducere et internationalt perspektiv

Målet er: At tilbyde et tværgående uddannelseselement, der har fokus på at udvikle de studerendes innovative handlekompetencer
StatusCurtailed
Effective start/end date03/01/1130/12/11

Keywords

  • social work and social conditions