Vi Lærer Sprog+

Project Details

Description

VIA er underleverandør til Trygfondens Børneforskningscenter på forskningsprojektet Vi Lærer Sprog+. Det samlede forskningsprojekt retter sig mod dagtilbudsområdet (0-6 år) og har til formål at undersøge, hvordan to forskellige former for professionel udvikling kan styrke implementeringen af sprogindsatser. VIA University College - Efter- og Videreuddannelse skal som underleverandør give videobaseret sparring til pædagogisk personale i dagtilbud. Derudover skal VIA University College levere undervisning i sprogindsatsens indhold på train-the-trainer kursus samt undervise i brug af det videobaserede redskab, IRIS Connect, som skal anvendes i projektet. Læs mere på Trygfondens Børneforskningscenters hjemmeside: http://childresearch.au.dk/vi-laerer-sprog/
Short titleVi Lærer Sprog+
AcronymVLS+
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1731/05/19

Collaborative partners

  • Aarhus University (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth