Vi skal have fokus på foretagsomme kompetencer i den almene didaktik

Project Details

Description

Dette projekt sætter fokus på udvikling af foretagsomme kompetencer på forskellige uddannelser i VIA. Fokus har været foretagsomhed i den almene didaktik.
Formålet med projektet er at afprøve et nyudviklet måleværktøj til at måle foretagsomhed og forsøge at finde en sammenhæng mellem didaktikken og de studerendes oplevelse af foretagsomhed.
Mit forskningsspørgsmål er: hvilke didaktiske elementer i undervisningen giver de studerende foretagsomme kompetencer?
StatusFinished
Effective start/end date05/08/1331/12/13

Keywords

  • contracting courses

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.