VI TAGER PÅ FANTASIREJSE I SKOVEN. LEG OG DANNELSE GENNEM DRAMA-ÆSTETISKE PROCESSER

Project Details

Description

Herværende aktionsforskningsinspirerede forskningsprojekt er forankret i det nationale udviklings- og forskningsprojekt LegeKunst (2019-2023). Projekt LegeKunst er ejet og initieret af Kulturprinsen i Viborg og er et landsdækkende løft til 0-6 års-området med formålet at bringe børn i dagtilbud tættere på kunsten og kulturen. Her er der en tydelig intention om, at projekterne i Lege-Kunst sker i samarbejde mellem institutioner, kunstnere, pædagoger og forskere, hvorfor samskabelse er et væsentligt omdrejningspunkt. Forskningen i LegeKunst er overordnet set optaget af at forske i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske processer i hverdagen betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.
VIAs samlede forskningsgruppe (med deltagere fra Ikast, Viborg og Aarhus) undersøger på forskellige måder samskabende og eksperimenterende processer i LegeKunst-kontekster.
Rammen for vores forskning er i herværende projekt en integreret daginstitution i Brande/Ikast kommune.
Forskningens overordnede teoretiske tilgang til kunst, pædagogik og dannelse er Gert Biesta og Letting Art Teach (Biesta, 2017). Andre afsæt er børn som aktører og toddlers (Løkken, 2005) og børn og voksne som kultur-skabere og æstetiske aktører (Blomgren, 2019). Perspektiver på leg knytter vi an til Helle Marie Skovbjerg, hvor leg beror på legestemning, legeremedier og legepraksisser (Skovbjerg, 2021).
Forskningsspørgsmål:
Hvilke møder og dialoger etablerer børn, voksne og kunsten på fantasirejsen – og på hvilke måder/i hvilket omfang bidrager disse til at fremme leg og dannelses-processer?

Key findings

Projektet er i proces.

Undersøgelsen vil bidrage til ny viden om møder, dialoger og dannelse i legende og drama-æstetiske processer, hvor børn, kunstner, pædagoger og forskere samarbejder.
StatusFinished
Effective start/end date10/04/2130/06/22

Collaborative partners

  • Kulturprinsen, udviklingscenter for børne- og ungdomskultur (lead)
  • Ikast Brande Kommune

Keywords

  • children and youth