Vi vil D - implementering af evidensbaseret praksis

Project Details

Description

Sundhedsstyrelsen har siden 2010 anbefalet et dagligt kosttilskud med D-vitamin og calcium til alle plejehjemsbeboere. Dette skyldes, at D-vitaminmangel øger risikoen for osteoporose, og at et indtag af D-vitamin og calcium i kombination kan forebygge fald og frakturer. Men et pilotprojekt på Sjællandske plejehjem har vist, at denne retningslinje langt fra er implementeret, og udfordringen med at implementere kliniske retningslinjer er et velkendt fænomen. Forbedringsmodellen, som anbefales af Sundhedsstyrelsen, er en erfaringsbaseret metodisk tilgang, hvor de sundhedsprofessionelle involveres for at øge implementering af en evidensbaseret praksis.
Den primære målsætning med projektet er, at undersøge anvendeligheden af den danske tilgang til Forbedringsmodellen til at skabe forbedret implementering af anbefalingen om D-vitamin- og calciumtilskud til plejehjemsbeboere. Herunder er projektets formål at besvare følgende forskningsspørgsmål:
•Hvordan er den nuværende implementeringsgrad af Sundhedsstyrelsens anbefaling på danske plejehjem, og hvilke udfordringer kan identificeres ved implementeringen af denne evidensbaserede praksis?
•Hvilke handlinger og strategier kan udvikles under hensyntagen til de opstillede udfordringer?
•Hvilken effekt har Forbedringsmodellen på I) patientsikkerheden i form af implementering af anbefalingen, II) D-vitaminstatus og III) den fysiske funktionsevne?
•Hvordan kan projektets erfaringer med Forbedringsmodellen indgå i og opkvalificere grund- og videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole?
Projektet udføres i samarbejde med 2 plejehjem på Sjælland med i alt ca. 100 plejehjemsbeboere. Interventionen vil forløbe fra oktober 2021 til marts 2022.
Short titleVi vil D
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2031/12/22

Collaborative partners

  • University of Copenhagen (Project partner) (lead)

Keywords

  • health, nutrition and quality of life