Project Details

Description

Temauge med fokus på FNs Verdensmål og bæredygtighed. Målgruppe, alle studerende på Campus N og Campus C.
Formål; At give de studerende indsigt i FNs Verdensmål og mulighed for at arbejde med konkrete ideer/udfordringer fra egen hverdag. Fokus er i høj grad på handleperspektivet: hvad kan jeg gøre? Både som privatperson men også ift. min kommende profession.

StatusFinished
Effective start/end date25/03/1929/03/19

Keywords

  • education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.