VIAS delprojekt: Udvikling af 2014-pædagoguddannelsen med særligt fokus på pædagogiske og didaktiske udfordringer i forbindelse med anvendelse af digitale teknologier i det pædagogiske arbejde i dagtilbud for 0-3 årige

Project Details

Description

Forsknings- og uddannelsesministeriet har bevilget kr. 340.000 til et udviklingsprojekt med nedenstående formål. Midlerne er søgt af UCC. VIA indgår i projektet med et ud af fire delprojekter.

Projektets formål er at udvikle og implementere indsatser på grunduddannelsen, der kan styrke pædagogers kompetencer mhp. at kunne inddrage digitale teknologier i pædagogisk arbejde.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/16

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • University College Sjælland - Campus Roskilde (Project partner)
  • University College Capital (Project partner)
  • University College of Nothern Denmark (Project partner)

Keywords

  • social work
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.