Viden og inspiration gennem faglig kompetenceudvikling for folkeskolelærere

Project Details

Description

Projektet består af en række faglige kurser, som KP i samarbejde med VIA og UCL gennemfører for Danmarks Lærerforening over to skoleår. I 2022-23 gennemføres kursusforløb i billedkunst, madkundskab og musik, og i 2023-24 gennemføres kursusforløb i kristendom og samfundsfag samt for børnehaveklassen.

Kurserne i de enkelte fag har form af internater, der hver gennemføres på et antal forskellige lokationer fordelt over hele landet. Målgruppen er erfarne lærere, og det er projektets mål at inspirere og opkvalificere lærerne i deres fag med henblik på at løfte undervisningen i folkeskolen og sætte faglig udvikling og kollegial inspiration på dagsordenen.

Kurserne betragter fagene gennem aktuelle begreber og tænkninger og sætter fokus på centrale spørgsmål som; Hvad kan faget bidrage med i skolen i dag? Hvordan er faget samfundsrelevant i dag? Hvad er fagets dannelsesaspekt i dag? I alt forventes godt 1.500 lærere at deltage i kurserne.

Projektet er finansieret af bevilling fra A. P. Møller Fondens folkeskoledonation.
StatusActive
Effective start/end date01/03/2230/06/24

Collaborative partners

 • VIA University College (Project partner)
 • UCL University College (Project partner)
 • (lead)

Keywords

 • aesthetics and didactics
 • general education
 • community of practice
 • skill development
 • aesthetic learning processes
 • professional didactics
 • public school
 • creative processes
 • teachers
 • education
 • music and creative courses
 • didactics