Videns- og inspirationsmateriale samt temaforløb om tidlig indsats og forebyggelse af ordblindhed

Project Details

Description

Projektet afsøger og formidler ny viden om virksomme tidlige indsatser for elever i forbindelse med forebyggelse af ordblindhed. Projektet retter sig mod skoleledere, læsevejledere og lærere i 0. og 1. klasse.

Key findings

Projektets resultater omsættes til vidensformidling i forskellige formater: film, vidensnotat og temadage.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/2030/06/21

Keywords

  • children and youth