Project Details

Description

På UCN er der opstået en række vidensklynger, inden for f.eks. demens, diabetes og implementering af teknologier i praksis. Vidensklyngerne består af erfarings- og forskningsmæssig viden opnået blandt andet gennem Ph.d.er, forskellige former for forsknings- og udviklingsprojekter og andre samarbejder. Men den opnået viden bliver ofte kun bragt i anvendelse blandt et begrænset antal interessenter og/eller inden for et afgrænset område. Der vurderes derfor at være et potentiale i at få anvendt den opnået viden i forhold til andre aktører (f.eks. erhvervsvirksomhederne eller kommunerne) og/eller andre områder (f.eks. nye samarbejder med andre institutioner/organisationer). Målet med dette projekt er at få etableret en række projekter/samarbejder mellem UCN (Sund og Teknologi) og aftagerne (virksomhederne, kommunerne og andre interessenter) i LSI, hvor eksisterende viden fra klyngerne transformeres til f.eks. nye produktideer/produkter eller nye tilgange i forbindelse med implementeringen af produkterne i praksis.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1931/12/19

Keywords

  • innovation
  • professional bachelor programmes
  • user driven innovation
  • health technology